Als iemand te maken heeft met ziekte, ongeval of arbeidshandicap kan de individuele balans tussen mens, werk en inkomen verstoord raken. De arbeidsdeskundige beoordeelt, herstelt en voorkomt deze disbalans. Daarmee is de arbeidsdeskundige een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Onmisbaar voor werkgevers en verzekeraars, onmisbaar voor werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen.

De arbeidsdeskundige beoordeelt de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast eigen werk, ander werk binnen de eigen organisatie of door arbeidsmarktonderzoek naar ander passend werk buiten de eigen organisatie. De arbeidsdeskundige bewaakt en adviseert daarbij over regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en/of polistechnische bepalingen. De arbeidsdeskundige adviseert alle actoren in het veld (werknemer, werkgever, verzekeraar, bemiddelaar, rechtelijke macht en overheid). De aanpak van de arbeidsdeskundige is erop gericht om via maatwerk-oplossingen het individu snel en duurzaam te laten terugkeren in het arbeidsproces en daarmee de financiële schadelast zo gering mogelijk te laten zijn.

De arbeidsdeskundige van Sleebe Arbeidsdeskundig Adviesburo is geregistreerd bij SRA en Hobeon SKO gecertificeerd.